Certifikat ISO 9001:2008

Norma ISO 9001 je međunarodno priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka je u lipnju 2007. godine, nakon provedenog certifikacijskog pregleda od strane tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka, dobilo certifikat ISO 9001:2000. Revizija norme ISO 9001 objavljena je u 2008. godini, te je, po provedenom kontrolnom auditu u lipnju 2009. godine, postojeći certifikat zamijenjen s novim certifikatom ISO 9001:2008.

Po isteku trogodišnjeg ciklusa, u ožujku 2016. godine provedena je recertifikacijska provjera sustava upravljanja kvalitetom koja obuhvaća pregled dokumentacije i audit u organizacijskim dijelovima i procesima tvrtke, a izvršena je od strane BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka.

Nakon uspješno provedenog recertifikacijskog pregleda KD KOZALA d.o.o. Rijeka je dobilo certifikat sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008 do 15.09.2018. godine.