Raspored sahrana

Navedeni podaci u rasporedu sahrana na gradskim grobljima informativne su naravi i podložni promjenama od strane naručitelja usluge. Podaci se dnevno ažuriraju i to radnim danom (ponedjeljak – petak) do 15 sati, subotom do 13 sati.

C.G.G. Drenova
MARIJA ŠIMIČEVIĆ
godina rođenja: 1931
lokacija: Ispraćaj
sahrana 22.5.2018. u 11:00
ZLATKO BRKIĆ
godina rođenja: 1955
lokacija: Polje: G9 Blok: 6 Red. br.: 42
sahrana 23.5.2018. u 15:00
ANTON BROŽIČ
godina rođenja: 1937
lokacija: Polje: G5 Red. br.: 278
sahrana 23.5.2018. u 11:00
FEDOR KAMPUŠ
godina rođenja: 1939
lokacija: Polje: G9 Blok: 6 Red. br.: 30
sahrana 22.5.2018. u 15:00
Donja Drenova
Draga
Gornja Drenova
Kozala
BRANKO FLEGO
godina rođenja: 1938
lokacija: Polje: A Sekcija: 8 Red. br.: 91
sahrana 23.5.2018. u 13:00
EMILIJA GREGOV
godina rođenja: 1932
lokacija: Polje: A Sekcija: 7 Red. br.: 133
sahrana 23.5.2018. u 11:00
NEDELJKO JOVANOVIĆ
godina rođenja: 1950
lokacija: Polje: E Sekcija: 6 Red. br.: 77
sahrana 23.5.2018. u 12:00
IVAN NEDOH
godina rođenja: 1921
lokacija: Polje: O Blok: 75 Red. br.: 2
sahrana 23.5.2018. u 14:00
Sv. Kuzam
Trsat
Zamet