Nasljeđivanje grobnih mjesta

Grobna mjesta, prema odredbama Zakona o grobljima (NNRH 19/98, 50/12), smatraju se nekretninom i predmetom su nasljeđivanja. Ako je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta, potrebno je ishodovati Potvrdu o korištenju grobnog mjesta, koja predstavlja izvadak iz Grobnog oćevidnika. Potvrda se može dobiti u Uredu grobne evidencije u sklopu Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova, tel. 208-730, radnim danom od 7 do 15, subotom od 7 do 13 sati, i predstavlja osnovu za pokretanje ostavinskog postupka za grobno mjesto.

Po okonćanju postupka, pravomoćno sudsko rješenje o nasljeđivanju te dokaz o plaćanju poreza na promet nekretnina, potrebno je dostaviti Uredu grobne evidencije radi reguliranja statusa grobnog mjesta i prijenosa prava korištenja na novog korisnika.