Plan nabave za 2017.godinu

Plan nabave za 2017.godinu

  • Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 02. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine donio Odluku o usvajanju Dodatka I. Planu nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) objavljuje se Dodatak I. Planu nabave KD KOZALA d.o.o.Rijeka za 2017. godinu.
  • Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 30. sjednici održanoj dana 27. travnja 2017. godine donio Odluku o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br.120/16) objavljuju se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
  • Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 32. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donio Odluku o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br.120/16) objavljuju se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
  • Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 33. sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine donio Odluku o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br.120/16) objavljuju se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
  • Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 34. sjednici održanoj dana 03. studenog 2017. godine donio Odluku o usvajanju V. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br.120/16) objavljuju se V. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
  • Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 35. sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine donio Odluku o usvajanju VI. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br.120/16) objavljuju se VI. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu

Sukladno čl. 28., st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) objavljuje se Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu.