Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 12. sjednici održanoj dana 21. studenog 2019. godine donio Odluku o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 05. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donio Odluku o usvajanju Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) objavljuju se Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 08. sjednici održanoj dana 26. travnja 2019. godine donio Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 09. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2019. godine donio Odluku o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 11. sjednici održanoj dana 24. rujna 2019. godine donio Odluku o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

      

Besplatni telefon
0800 248 247
x