Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 05. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donio Odluku o usvajanju Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) objavljuju se Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.