Novo radno vrijeme do daljnjega

RIJEKA, 20.03.2020.

NOVO RADNO VRIJEME
do daljnjega

AGENT POGREBNIČKIH POSLOVA
mob. 091/431-6313
OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 8 DO 16 SATI
SUBOTOM OD 8 DO 13 SATI

PRIJEMNI URED OD 08 DO 16 SATI
GROBNA EVIDENCIJA OD 7 DO 15 SATI
BLAGAJNA OD 7 DO 14,30 SATI

PRILIKOM ORGANIZACIJE SAHRANE PRIDRŽAVATI SE SLIJEDEĆIH PREPORUKA:
1. ORGANIZIRATI SAHRANE POKOJNIKA U KRUGU OBITELJI
2. DOGOVOR OKO ORGANIZACIJE PRETHODNO NAJAVITE POZIVOM NA BROJ PRIJEMNOG UREDA 208-720, 208-721 ILI
AGENTA POGREBNIČKIH POSLOVA 091/431-6313

Besplatni telefon
0800 248 247
x