Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. ožujka 2020. godine donosi
Odluku o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("NN" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa čl. 18. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("NN" broj 47/20) i čl. 22a Zakona o sustavu civilne zaštite RH, 27.svibnja 2020. godine, donosi ODLUKU o izmjeni Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja.

Besplatni telefon
0800 248 247
x