Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvole za izgradnju krematorija na C.G.G. Drenova

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvole za izgradnju krematorija na C.G.G. Drenova
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 23. ožujka 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 31. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.


Dokumentacija o nabavi

Izmjena Dokumentacije o nabavi

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x