Služba za pogrebničke i grobarske poslove

Služba za pogrebničke i grobarske poslove pruža cjelovitu pogrebnu uslugu. Pogrebna usluga uključuje organizaciju sahrane, ugovaranje termina i mjesta sahrane, odabir pogrebne opreme, te dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

Pogrebna usluga

Pogrebna usluga obuhvaća uslugu od trenutka preuzimanja pokojnika, pa sve do njegove sahrane u grobno mjesto, a uključuje preuzimanje, prijevoz, opremanje, ispraćaj i sahranu pokojnika. Služba vrši usluge ekshumacije, prijevoza do i iz krematorija na području RH i inozemstva i druge usluge vezane uz djelatnost. Pogrebna oprema namijenjena je opremanju pokojnika, a Služba vodi računa da ista udovolji zahtjevima svih stranaka ovisno o vrsti odabranog ukopa i mogućnostima naručitelja.

Godišnje grobne naknade

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta EUR

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta nije EUR

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

Obročna otplata naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

Cjenik pogrebničkih i grobarskih usluga

Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina i opreme na grobljima uključuje održavanje i uređenje zelenih površina, staza i puteva na grobljima, čistoće groblja i objekata namijenjenih posljednjim ispraćajima pokojnika. Na grobljima se nastoji održati već postojeće hortikulturno uređenje, a pažljivim planskim osmišljanjem i sadnjom novih stabala, ukrasnog grmlja i bilja stvoriti nove zelene parkovne zone.

Organizacijski dijelovi

Služba za pogrebničke i grobarske poslove, prema prirodi i potrebama posla podijeljena je u sljedeće organizacijske dijelove:

  • referada Preuzimanje i sahrane
  • referada Prijem stranaka
  • referada Održavanje

Poslovne aktivnosti Službe usklađene su i odvijaju se prema odredbama: Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o grobljima, Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, Odluke o grobljima, Odluka o dopuni Odluke o grobljima, Općim uvjetima, Izmjena Općih uvjeta, Pravilnika o grobljima, Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, te ostalih pratećih propisa.

Kontakti i radno vrijeme

Služba za pogrebničke i grobarske poslove

Rukovoditelj Službe: Edvard Srok
Adresa: Braće Hlača 2/a, Rijeka
Telefon: 051/208-725, 051/514-300
E-mail: info@kd-kozala.hr

Radno vrijeme:

Prijem stranaka - pogrebnički i grobarski poslovi

  •  radnim danom od 7.00 do 16.00 sati


Agent pogrebničkih poslova
Telefon: 091/431-6313

   • radnim danom od 7.00 do 16.00 sati
   • subotom od 8.00 do 13.00 sati.

Blagajna

  • radnim danom od 7.00 do 16.00 sati
  • druga subota u mjesecu od 7.00 do 12.30 sati

Preuzimanje pokojnika

Telefon: 051/512–528, 091/571-6098

  • od 8.00 do 22.00 sati 
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x