Služba za pogrebničke i grobarske poslove

Služba za pogrebničke i grobarske poslove pruža cjelovitu pogrebnu uslugu. Pogrebna usluga uključuje organizaciju sahrane, ugovaranje termina i mjesta sahrane, odabir pogrebne opreme, te dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

Pogrebna usluga

Pogrebna usluga obuhvaća uslugu od trenutka preuzimanja pokojnika, pa sve do njegove sahrane u grobno mjesto, a uključuje preuzimanje, prijevoz, opremanje, ispraćaj i sahranu pokojnika. Služba vrši usluge ekshumacije, prijevoza do i iz krematorija na području RH i inozemstva i druge usluge vezane uz djelatnost. Pogrebna oprema namijenjena je opremanju pokojnika, a Služba vodi računa da ista udovolji zahtjevima svih stranaka ovisno o vrsti odabranog ukopa i mogućnostima naručitelja.

Godišnje grobne naknade

Godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan RH

Naknada za dodjelu gr. mjesta na korištenje

Obročna otplata naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

Cjenik pogrebničkih i grobarskih usluga

Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina i opreme na grobljima uključuje održavanje i uređenje zelenih površina, staza i puteva na grobljima, čistoće groblja i objekata namijenjenih posljednjim ispraćajima pokojnika. Na grobljima se nastoji održati već postojeće hortikulturno uređenje, a pažljivim planskim osmišljanjem i sadnjom novih stabala, ukrasnog grmlja i bilja stvoriti nove zelene parkovne zone.

Organizacijski dijelovi

Služba za pogrebničke i grobarske poslove, prema prirodi i potrebama posla podijeljena je u sljedeće organizacijske dijelove:

  • referada Preuzimanje i sahrane
  • referada Prijem stranaka
  • referada Održavanje

Poslovne aktivnosti Službe usklađene su i odvijaju se prema odredbama: Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o grobljima, Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, Odluke o grobljima, Odluka o dopuni Odluke o grobljima, Općim uvjetima, Izmjena Općih uvjeta, Pravilnika o grobljima, Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, te ostalih pratećih propisa.

Kontakti i radno vrijeme

Služba za pogrebničke i grobarske poslove

Rukovoditelj Službe: Edvard Srok
Adresa: Braće Hlača 2/a, Rijeka
Telefon: 051/208-725, 051/514-300
E-mail: info@kd-kozala.hr

Radno vrijeme:

Prijem stranaka - pogrebnički i grobarski poslovi

  •  radnim danom od 7.00 do 16.00 sati


Agent pogrebničkih poslova
Telefon: 091/431-6313

   • radnim danom od 7.00 do 16.00 sati
   • subotom od 8.00 do 13.00 sati.

Blagajna

  • radnim danom od 7.00 do 16.00 sati
  • druga subota u mjesecu od 7.00 do 12.30 sati

Preuzimanje pokojnika

Telefon: 051/512–528, 091/571-6098

  • od 8.00 do 22.00 sati 
Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x