Emisija Dio života, dio grada

Upoznajte KD Kozala i riječka groblja kroz emisiju Dio života, dio grada.

8. Hortikultura i krajobrazno uređenje na riječkim grobljima

7. Digitalizacija i standardizacija u pogrebnom djelatnošću

6. Spomenička baština na grobljima Kozala i Trsat

5. Investicijske aktivnosti Grada Rijeke i KD Kozala

4. Grobne naknade i održavanje grobnih mjesta

3. Vojni grobovi i spomen obilježja na riječkim grobljima

2. Pripreme za blagdan Svih svetih

1. O KD Kozala, riječkim grobljima i organizaciji ukopa

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x