Služba za klesarske i prateće poslove

Klesarija u Komunalnom društvu Kozala d.o.o. Rijeka, izrasla je iz nekad poznate klesarske radnje "Napredak", koja je davne 1954. godine osnovana na Trsatu. Godine 1960. skupa s upravom groblja pripaja se Komunalnom poduzeću "Parkovi i nasadi", koji zajedno čine radnu jedinicu Groblje – Klesarija.

S ponosom možemo istaknuti dugogodišnju tradiciju klesarstva na ovim prostorima te činjenicu da se jedna priručna klesarska radnja razvila u suvremenu klesarsku radionicu s trideset zaposlenih radnika i opremljenu najmodernijim strojevima za obradu kamena, mramora i granita. Moderno opremljen pogon i kvalifikaciona struktura radnika garancija su kvalitete svih pa i najsloženijih klesarskih proizvoda i usluga koje vam možemo ponuditi.

Klesarski proizvodi i usluge

Služba za klesarske i prateće poslove izrađuje sve vrste klesarskih proizvoda, te pruža sve vrste klesarskih usluga vezanih uz obnovu i uređenje nadgrobnih spomenika, i ostalih grobnih objekata kao i prodaju novoizgradenih grobnih objekata.

Iz našeg proizvodnog programa možemo istaknuti slijedeće:

  • zidane grobnice s tri i više ukopnih mjesta,
  • obiteljske grobove jednostruke i dvostruke,
  • niše jednostruke,dvostruke i višestruke,
  • pretince jednostruke i dvostruke,
  • izrada svih vrsta nadgrobnih spomenika prema posebnom izboru i željama naručitelja,
  • manje popravke i sanacije zaštićene spomeničke baštine na grobljima, po odobrenju Konzervatorskog odjela u Rijeci,
  • izradu i postavku svih vrsta nadgrobnih ukrasa (brončane ili kromirane vaze, ferali, okviri, fotografije i sl.),
  • izradu i postavku svih vrsta kamenih, mramornih i granitnih vaza,
  • izradu raznih obloga, stepenica, klupčica i sl.,
  • sanacija nadgrobnih spomenika i ostalih objekata na grobljima.

Kontakti

Rukovoditelj službe: Tomislav Žuža, dipl.ing.građ.
Adresa: Petra Kobeka 13, Rijeka
Telefon: 051/514-567
E-mail: info@kd-kozala.hr

Radno vrijeme

Radnim danom: od 7.00 do 15.00 sati.
Druga subota u mjesecu: od 7.00 do 13.00 sati.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x