Ured uprave

Ured Uprave organiziran je na:

  • odjel za opće poslove
  • odjel za odnose s javnošću

Kontakti

Direktorica: Nives Torbarina, dipl.oec.
Adresa : Braće Hlača 2/a, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 208 740, ++ 385 51 514 300
Faks: ++ 385 51 514 201
E-mail: info@kd-kozala.hr

Odnosi s javnošću: Tanja Šušić, dipl. oec.
Telefon: ++ 385 51 208 744

Na e-mail adresu kdkozala@kd-kozala.hr možete nam uputiti sve svoje sugestije i zatražiti informacije o radu KD Kozala d.o.o. Rijeka.

Pravo na pristup informacijama

Na osnovu članka 13.stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13) i članka 33. Izjave, KD KOZALA d.o.o. Rijeka odredilo je djelatnika po osnovi prava na pristup informacijama. U nastavku možete preuzeti Zahtjev za pristup informacijama, i navedenu Odluku.

Rad Skupštine Društva
Sjednice
Rad Nadzornog Odbora