Ured uprave

Ured Uprave organiziran je na:

  • odjel za opće poslove
  • odjel za odnose s javnošću

Kontakti

Direktorica: Nives Torbarina, dipl.oec.
Adresa : Braće Hlača 2/a, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 208 740, ++ 385 51 514 300
E-mail: info@kd-kozala.hr

Odnosi s javnošću: Tanja Šušić, dipl. oec.
Telefon: ++ 385 51 208 744

Na e-mail adresu public@kd-kozala.hr možete nam uputiti sve svoje sugestije i zatražiti informacije o radu KD Kozala d.o.o. Rijeka.

Pravo na pristup informacijama

Na osnovu članka 13.stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13, 85/15, 69/22) i članka 33. Izjave, KD KOZALA d.o.o. Rijeka odredilo je djelatnika po osnovi prava na pristup informacijama, Odluka.
Više o Zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, možete pronaći na linku stranice Povjerenika za informiranje. Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama.

Rad Skupštine Društva
Sjednice
Rad Nadzornog odbora
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x