Ured uprave

Ured Uprave organiziran je na:

  • odjel za opće poslove
  • odjel za odnose s javnošću

Kontakti

Direktorica: Nives Torbarina, dipl.oec.
Adresa : Braće Hlača 2/a, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 208 740, ++ 385 51 514 300
E-mail: info@kd-kozala.hr

Odnosi s javnošću: Tanja Šušić, dipl. oec.
Telefon: ++ 385 51 208 744

Na e-mail adresu kdkozala@kd-kozala.hr možete nam uputiti sve svoje sugestije i zatražiti informacije o radu KD Kozala d.o.o. Rijeka.

Pravo na pristup informacijama

Na osnovu članka 13.stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH broj 25/13, 85/15) i članka 33. Izjave, KD KOZALA d.o.o. Rijeka odredilo je djelatnika po osnovi prava na pristup informacijama. Možete preuzeti Zahtjev za pristup informacijama, i navedenu Odluku.

Rad Skupštine Društva
Sjednice
Rad Nadzornog odbora
Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x