Groblja Rijeke

Pod upravom Komunalnog društva Kozala nalazi se osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja i Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

Sveukupna površina groblja iznosi 575.987 m².
Sveukupan broj sahranjenih do 31.12.2018. godine je 158.094.

Groblje Kozala
Groblje Trsat
Centralno gradsko groblje Drenova
Groblje Donja Drenova
Groblje Gornja Drenova
Groblje Zamet
Groblje Draga
Groblje Sv. Kuzam