Groblja Rijeke

Pod upravom Komunalnog društva Kozala nalazi se osam grobalja: Centralno gradsko groblje Drenova, Kozala, Trsat, Zamet , Gornja Drenova , Donja Drenova, Draga i Sveti Kuzam.

Virtualna šetnja grobljima

Sveukupno izgrađena površina grobalja iznosi 353.559 m².
Sveukupan broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 163.699

Centralno gradsko groblje Drenova
Groblje Kozala
Groblje Trsat
Groblje Zamet
Groblje Gornja Drenova
Groblje Donja Drenova
Groblje Draga
Groblje Sveti Kuzam
Groblje kućnih ljubimaca
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x