Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

19.12.2018.
C.G.G. Drenova
FRANJO BARTULOVIĆ
godina rođenja: 1960
lokacija: Polje: F11 Red. br.: 62 Opće polje
sahrana 19.12.2018. u 12:00
VJEKOSLAV KNEŽEVIĆ
godina rođenja: 1956
lokacija: Polje: F9 Sekcija: 2 Red. br.: 96
sahrana 19.12.2018. u 13:00
ITALO VATOVAC URNA
godina rođenja: 1952
lokacija: Polje: G9 Blok: 7 Red. br.: 10
sahrana 19.12.2018. u 14:00
OLIVER MAĆEŠIĆ
godina rođenja: 1970
lokacija: Polje: G9 Blok: 7 Red. br.: 2
sahrana 19.12.2018. u 15:00
Kozala
MLADENKA GOLUBOVIĆ
godina rođenja: 1934
lokacija: Polje: L Sekcija: 7 Red. br.: 165
sahrana 19.12.2018. u 12:30
LJUBOMIR CINCAREVIĆ URNA
godina rođenja: 1926
lokacija: Polje: N Blok: 9 Red. br.: 214
sahrana 19.12.2018. u 13:30
STEVO VUKELIĆ
godina rođenja: 1947
lokacija: Polje: E Sekcija: 4 Red. br.: 87
sahrana 19.12.2018. u 14:30
20.12.2018.
C.G.G. Drenova
DAMIR POLIĆ
godina rođenja: 1976
lokacija: Polje: G7 Red. br.: 43
sahrana 20.12.2018. u 14:00
Draga
ANKA KUČIĆ
godina rođenja: 1936
lokacija: Polje: B Sekcija: 5 Red. br.: 21
sahrana 20.12.2018. u 14:30
Kozala
ANKA TROŠELJ
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: H Sekcija: 2 Red. br.: 103
sahrana 20.12.2018. u 11:30
21.12.2018.
Kozala
MARIJA BAJIĆ
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: J Blok: 101 Red. br.: 37
sahrana 21.12.2018. u 11:30