Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

19.8.2019
C.G.G. Drenova
ŠIME PLJEŠA
godina rođenja: 1946
lokacija: Polje: G9 Red. br.: 75
sahrana 19.8.2019. u 15:00
Kozala
IVAN GALJANIĆ
godina rođenja: 1940
lokacija: Polje: H Sekcija: 3 Red. br.: 247
sahrana 19.8.2019. u 14:30
20.8.2019
C.G.G. Drenova
BLAŽ PRANJIĆ
godina rođenja: 1959
lokacija: Ispraćaj
sahrana 20.8.2019. u 10:00
MLADEN SIGNORINI
godina rođenja: 1951
lokacija: Polje: F12 Sekcija: 1 Red. br.: 27
sahrana 20.8.2019. u 15:00
Trsat
MILKA LUZINA
godina rođenja: 1927
lokacija: Polje: B Sekcija: 4 Red. br.: 47
sahrana 20.8.2019. u 15:00
Zamet
SLOBODAN MALETIĆ
godina rođenja: 1956
lokacija: Polje: E Blok: 7 Red. br.: 52
sahrana 20.8.2019. u 14:00
21.8.2019
Kozala
ANA NIKŠIĆ
godina rođenja: 1949
lokacija: Polje: J Blok: 86 Red. br.: 4268
sahrana 21.8.2019. u 13:00
LUCIA PURGAR
godina rođenja: 1934
lokacija: Polje: H Sekcija: 1 Red. br.: 128
sahrana 21.8.2019. u 14:00
LJUBDRAG BRGIĆ
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: F Blok: 1 Red. br.: 14
sahrana 21.8.2019. u 15:00
22.8.2019
Trsat
DUŠAN RNIĆ
godina rođenja: 1943
lokacija: Polje: C Blok: 4 Red. br.: 15
sahrana 22.8.2019. u 15:00
23.8.2019
Kozala
MILAN IVOŠEVIĆ
godina rođenja: 1932
lokacija: Polje: O Blok: 92 Red. br.: 8
sahrana 23.8.2019. u 10:00
IKA HORVATINČIĆ
godina rođenja: 1921
lokacija: Polje: P Blok: 57 Red. br.: 3374
sahrana 23.8.2019. u 13:00
SONJA MIKULEC
godina rođenja: 1946
lokacija: Polje: J Blok: 14 Red. br.: 1138
sahrana 23.8.2019. u 15:00
24.8.2019
Kozala
BORISLAV HAGA
godina rođenja: 1933
lokacija: Polje: F Blok: 3 Red. br.: 44
sahrana 24.8.2019. u 11:00