Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

17.6.2019.
C.G.G. Drenova
MARIJA FUNDA
godina rođenja: 1939
lokacija: Polje: G4 Blok: 2 Red. br.: 5
sahrana 17.6.2019. u 11:00
18.6.2019.
C.G.G. Drenova
DANICA GRBA
godina rođenja: 1935
lokacija: Polje: F20 Blok: 3 Red. br.: 32
sahrana 18.6.2019. u 13:30
MARIJA PERIŠIĆ
godina rođenja: 1955
lokacija: Polje: F9 Sekcija: 2 Red. br.: 126
sahrana 18.6.2019. u 14:30
ELENA FERRO
godina rođenja: 1940
lokacija: Polje: F13 Blok: 2 Red. br.: 29
sahrana 18.6.2019. u 18:00
Kozala
ANA BOSTJANČIĆ
godina rođenja: 1956
lokacija: Polje: O Sekcija: 2 Red. br.: 5
sahrana 18.6.2019. u 14:30
19.6.2019.
C.G.G. Drenova
ROBERT RUS
godina rođenja: 1962
lokacija: Ispraćaj
sahrana 19.6.2019. u 11:00
MILE PARENTA
godina rođenja: 1963
lokacija: Polje: Opće polje
sahrana 19.6.2019. u 13:30
Trsat
DUNJA TROŠELJ
godina rođenja: 1946
lokacija: Polje: A Sekcija: 6 Red. br.: 54
sahrana 19.6.2019. u 10:00
TOMISLAV SABLJAR
godina rođenja: 1938
lokacija: Polje: A Sekcija: 1 Red. br.: 87
sahrana 19.6.2019. u 11:00
NORMA FILIPOVIĆ
godina rođenja: 1939
lokacija: Polje: E Sekcija: 3 Red. br.: 33
sahrana 19.6.2019. u 14:30
21.6.2019.
Kozala
AMELIA RESAZ
godina rođenja: 1926
lokacija: Polje: E Sekcija: 2/9 Red. br.: 10
sahrana 21.6.2019. u 17:00