Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

16.2.2019.
C.G.G. Drenova
MARIJA JURIČIĆ
godina rođenja: 1936
lokacija: Polje: G1 Red. br.: 109
sahrana 16.2.2019. u 12:00
ILIJA ANTOLOVIĆ
godina rođenja: 1932
lokacija: Polje: G8 Red. br.: 153
sahrana 16.2.2019. u 13:00
18.2.2019.
C.G.G. Drenova
MILADIN STANOJEVIĆ
godina rođenja: 1929
lokacija: Ispraćaj
sahrana 18.2.2019. u 11:00
VLADIMIR PEZDEVŠEK
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: F9 Sekcija: 2 Red. br.: 103
sahrana 18.2.2019. u 14:30
Kozala
DANICA KLASO-URNU
godina rođenja: 1941
lokacija: Polje: J Sekcija: 21/A Red. br.: 496
sahrana 18.2.2019. u 12:30
MARIJA FONOVIĆ
godina rođenja: 1926
lokacija: Polje: O Blok: 22 Red. br.: 1600
sahrana 18.2.2019. u 13:30
IVAN MARUŠIĆ
godina rođenja: 1941
lokacija: Polje: J Sekcija: 5 Red. br.: 25
sahrana 18.2.2019. u 14:30
19.2.2019.
C.G.G. Drenova
MIRJANA KOKIĆ
godina rođenja: 1957
lokacija: Polje: F7 Red. br.: 60
sahrana 19.2.2019. u 14:30
Trsat
STOJANKA ŠTANFEL
godina rođenja: 1933
lokacija: Polje: B Sekcija: 6 Red. br.: 7
sahrana 19.2.2019. u 12:00
20.2.2019.
Kozala
IVICA VRKIĆ
godina rođenja: 1969
lokacija: Polje: M Sekcija: 6 Red. br.: 122
sahrana 20.2.2019. u 14:30
Trsat
MILADIN STANOJEVIĆ
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: B Sekcija: 4 Red. br.: 46
sahrana 20.2.2019. u 13:30