Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

22.7.2019
Kozala
EUGENIO RAVNICH
godina rođenja: 1933
lokacija: Polje: L Sekcija: 6 Red. br.: 37
sahrana 22.7.2019. u 12:30
MILE UGARKOVIĆ
godina rođenja: 1928
lokacija: Polje: D Sekcija: 1 Red. br.: 3
sahrana 22.7.2019. u 14:30
Trsat
SREĆKO RADETIĆ
godina rođenja: 1925
lokacija: Polje: A Sekcija: 3 Red. br.: 63
sahrana 22.7.2019. u 14:30
23.7.2019
Kozala
IVAN MALNER
godina rođenja: 1940
lokacija: Polje: E Sekcija: 9 Red. br.: 56
sahrana 23.7.2019. u 16:00
ROZIKA VUJNOVIĆ
godina rođenja: 1935
lokacija: Polje: P Blok: 57 Red. br.: 3338
sahrana 23.7.2019. u 17:00
Trsat
MARIJAN BRALIĆ
godina rođenja: 1930
lokacija: Polje: E Sekcija: 8 Red. br.: 37
sahrana 23.7.2019. u 14:30
Zamet
CVIJETA PILIPOVIĆ
godina rođenja: 1921
lokacija: Polje: E Red. br.: 64
sahrana 23.7.2019. u 11:30
24.7.2019
Kozala
VERA LULIĆ
godina rođenja: 1926
lokacija: Polje: O Blok: 92 Red. br.: 26
sahrana 24.7.2019. u 11:00
JOVAN KRNJAJIĆ
godina rođenja: 1923
lokacija: Polje: M Sekcija: 6 Red. br.: 189
sahrana 24.7.2019. u 12:00
Trsat
BISERKA STANKOVIĆ
godina rođenja: 1942
lokacija: Polje: E Sekcija: 2 Red. br.: 43
sahrana 24.7.2019. u 10:00
EVA VIOLA
godina rođenja: 1949
lokacija: Polje: F Sekcija: 3 Red. br.: 38
sahrana 24.7.2019. u 14:30
25.7.2019
C.G.G. Drenova
RADOVAN LEŠENKO
godina rođenja: 1941
lokacija: Polje: G2 Red. br.: 66
sahrana 25.7.2019. u 10:00
Zamet
MILJKA LEKIĆ
godina rođenja: 1934
lokacija: Polje: F Blok: 14 Red. br.: 38
sahrana 25.7.2019. u 11:30
26.7.2019
Kozala
MARIN PARIĆ
godina rođenja: 1930
lokacija: Polje: O Blok: 73 Red. br.: 80
sahrana 26.7.2019. u 15:00