Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

22.10.2018.
C.G.G. Drenova
DAMIR JURČIĆ
godina rođenja: 1966
lokacija: Polje: F11 Red. br.: 27 Opće polje
sahrana 22.10.2018. u 12:00
SUAD MUTIŠI
godina rođenja: 1984
lokacija: Polje: F8 Red. br.: 30 Opće polje
sahrana 22.10.2018. u 14:00
Kozala
VIKTOR MATRLJAN
godina rođenja: 1941
lokacija: Polje: A Sekcija: 8 Red. br.: 56
sahrana 22.10.2018. u 12:30
BRANKO OBRENOVIĆ
godina rođenja: 1934
lokacija: Polje: H Sekcija: 1 Red. br.: 126
sahrana 22.10.2018. u 14:30
23.10.2018.
C.G.G. Drenova
LUCIJA DOŠEN
godina rođenja: 1933
lokacija: Polje: G9 Red. br.: 247
sahrana 23.10.2018. u 13:30
MIROSLAV KOVAČEVIĆ
godina rođenja: 1944
lokacija: Polje: Opće polje
sahrana 23.10.2018. u 14:30
MARKO ŠIŠIĆ
godina rođenja: 1944
lokacija: Ispraćaj
sahrana 23.10.2018. u 15:00
24.10.2018.
C.G.G. Drenova
STANICA BLAŽEVAC
godina rođenja: 1953
lokacija: Polje: Opće polje
sahrana 24.10.2018. u 14:30
25.10.2018.
Kozala
ELIZABETA JAKOMINIĆ
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: L Sekcija: 4 Red. br.: 83
sahrana 25.10.2018. u 14:30