Raspored sahrana

Na ovoj stranici prikazuje se raspored sahrana na grobljima Rijeke u narednim danima.

25.4.2019.
C.G.G. Drenova
NIKOLA UNKOVIĆ
godina rođenja: 1938
lokacija: Polje: F23 Blok: 1 Red. br.: 30
sahrana 25.4.2019. u 10:00
Kozala
RADOJKA DRAGIČEVIĆ
godina rođenja: 1948
lokacija: Polje: N Sekcija: 5/A Red. br.: 25
sahrana 25.4.2019. u 14:30
26.4.2019.
C.G.G. Drenova
MARIJA ŠKIBOLA
godina rođenja: 1927
lokacija: Polje: G4 Red. br.: 144
sahrana 26.4.2019. u 12:00
ANA BATKOVIĆ
godina rođenja: 1930
lokacija: Ispraćaj
sahrana 26.4.2019. u 15:00
Kozala
RUŽA GRAHOVAC
godina rođenja: 1946
lokacija: Polje: O Blok: 82 Red. br.: 14
sahrana 26.4.2019. u 13:00
Trsat
NIKOLA MARINAC
godina rođenja: 1930
lokacija: Polje: G Sekcija: 4 Red. br.: 95
sahrana 26.4.2019. u 13:00
ŽELJKA ŽIC
godina rođenja: 1929
lokacija: Polje: A Sekcija: 4 Red. br.: 58
sahrana 26.4.2019. u 14:00
27.4.2019.
Kozala
ETA MORIĆ
godina rođenja: 1927
lokacija: Polje: J Blok: 93 Red. br.: 29
sahrana 27.4.2019. u 10:00
Trsat
BOŠKO ČORAK
godina rođenja: 1925
lokacija: Polje: C Sekcija: 2 Red. br.: 25
sahrana 27.4.2019. u 13:00
29.4.2019.
Trsat
MARICA KOVAČIĆ
godina rođenja: 1927
lokacija: Polje: D Sekcija: 2 Red. br.: 30
sahrana 29.4.2019. u 12:00