Zakup grobnih mjesta

Ukoliko nemate grobno mjesto odabir novog može se izvršiti na slijedeći način:

Zakup novog grobnog mjesta

KD Kozala d.o.o. Rijeka vodi brigu da uvijek ima slobodnih grobnih mjesta za potrebe obitelji koje imaju smrtni slučaj, a nemaju već zakupljeno grobno mjesto. Grobna mjesta predviđena za ukope pokojnika i polaganje urni s posmrtnim ostacima su grobnice, obiteljski grobovi, niše i pretinci.

Odabir i kupnja nadgrobnog spomenika vrši se u Tehničkom uredu Službe za klesarske i prateće poslove, Petra Kobeka 13 - na Kozali, tel. br. 515-510, 514-567, radnim danom od 7 do 15 sati, drugom subotom u mjesecu od 7 do 13 sati.

Prilikom kupnje grobnog mjesta novi korisnik dobiva rješenje za korištenje zemljišta i plaća pripadajuću naknadu. Rješenja se izdaju u Uredu grobne evidencije u Centralnom objektu na CGG Drenova, Braće Hlača 2A, tel. br. 208-731, radnim danom od 7 do 16 sati.

Svi korisnici zakupljenih grobnih mjesta su sukladno odredbama čl. 13. Zakona o grobljima i čl. 16. Odluke o grobljima obvezni plaćati godišnju grobnu naknadu. Ona je namijenjena pokrivanju stvarno nastalih zajedničkih troškova na grobljima i to: utrošak vode, odvoz smeća, čišćenje pristupnih staza i uređenje zelenih površina. Za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske naknada obuhvaća i dodatne manipulativne troškove bankarske provizije i poštanske usluge.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x