Zakup grobnih mjesta

Ukoliko nemate grobno mjesto odabir novog može se izvršiti na slijedeći način:

Zakup novog grobnog mjesta

KD Kozala d.o.o. Rijeka vodi brigu da uvijek ima slobodnih grobnih mjesta za potrebe obitelji koje imaju smrtni slučaj, a nemaju već zakupljeno grobno mjesto. Grobna mjesta predviđena za ukope pokojnika i polaganje urni s posmrtnim ostacima su grobnice, obiteljski grobovi, niše i pretinci.

Odabir i kupnja nadgrobnog spomenika vrši se u Tehničkom uredu Službe za klesarske i prateće poslove, Petra Kobeka 13 - na Kozali, tel. br.  514-567, radnim danom od 7 do 15 sati, druga subota u mjesecu od 7 do 13 sati.

Prilikom kupnje grobnog mjesta novi korisnik dobiva rješenje za korištenje zemljišta i plaća pripadajuću naknadu. Rješenja se izdaju u Uredu grobne evidencije u Centralnom objektu na CGG Drenova, Braće Hlača 2A, tel. br. 208-731, radnim danom od 7 do 16 sati.

Svi korisnici zakupljenih grobnih mjesta su sukladno odredbama čl. 13. Zakona o grobljima i čl. 16. Odluke o grobljima obvezni plaćati godišnju grobnu naknadu. Ona je namijenjena pokrivanju stvarno nastalih zajedničkih troškova na grobljima i to: utrošak vode, odvoz smeća, čišćenje pristupnih staza i uređenje zelenih površina. Za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske naknada obuhvaća i dodatne manipulativne troškove bankarske provizije i poštanske usluge.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x