Kontakti i radno vrijeme

Vrijeme posjeta groblju

  • u siječnju, veljači, studenom i prosincu u vremenu od 7,30 do 17,00 sati
  • u ožujku, travnju, rujnu, i listopadu u vremenu od 7,00 do 19,00 sati
  • u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu u vremenu od 6,00 do 20,00 sati

Iznimno, 01.11. i 2.11. groblje je otvoreno za posjet u vremenu od 7,00 do 20,00 sati.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. (uprava)

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka
Telefon uprava: ++ 385 51 514 300, ++ 385 51 208 740
E-mail: info@kd-kozala.hr

Odnosi s javnošću - građanstvom

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka 
Telefon: ++ 385 51 208 744
E-mail: public@kd-kozala.hr

Preuzimanje pokojnika 8.00-22.00 sata

Telefon: ++ 385 51 512 528
Mobitel: 091/571 6098

Radno vrijeme:

UPRAVA DRUŠTVA
Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

AGENT POGREBNIČKIH POSLOVA
mob. 091/431-6313
Radnim danom od 7,00 do 16,00 sati
Subotom od 8,00 do 13,00 sati

Prijem stranaka - pogrebnički i grobarski poslovi

• radnim danom od 7.00 do 16.00 sati

Blagajna

• radnim danom od 7.00 do 16.00 sati
• druga subota u mjesecu od 7.00 do 12.30 sati

Služba za klesarske i prateće poslove

Adresa: Petra Kobeka 13, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 514 567

Radno vrijeme:

  • radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
  • 2 subota u mjesecu od 7,00 do 13,00 sati

Cvjećarnica Perla

Adresa: Braće Hlača 2/C, Rijeka
Telefon: 051/208-750

Cvjećarnica Biser

Petra Kobeka 20/A, Rijeka
Telefon: 051/515-344

Radno vrijeme:  

siječanj, veljača, studeni i prosinac

  • ponedjeljak - nedjelja: 8,00 do 15,00 sati.

ožujak, travanj, rujan, listopad

  • ponedjeljak - petak: 8,00 do 18,00 sati.
  • subota i nedjelja: 7,00 do 15,00 sati.

svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz

  • ponedjeljak - petak: 7,00 do 19,00 sati.
  • subota i nedjelja: 7,00 do 15,00 sati.
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x