Kontakti i radno vrijeme

Vrijeme posjeta groblju

 • u siječnju, veljači, studenom i prosincu u vremenu od 7.30 do 17.00 sati
 • u ožujku, travnju, rujnu, i listopadu u vremenu od 7.00 do 19.00 sati
 • u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu u vremenu od 6.00 do 20.00 sati

Iznimno, 31.10., 01.11. i 2.11. groblje je otvoreno za posjet u vremenu od 7.00 do 20.00 sati.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. (uprava)

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka
Telefon uprava: ++ 385 51 514 300, ++ 385 51 208 740
E-mail: info@kd-kozala.hr


Radno vrijeme:

 • radnim danom od 7.00 do 15.00 sati

Odnosi s javnošću - građanstvom

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka 
Telefon: ++ 385 51 514 300, ++ 385 51 208 744
E-mail: kdkozala@kd-kozala.hr

Preuzimanje pokojnika 8.00-22.00 sata

Telefon: ++ 385 51 512 528
Mobitel: 091/571 6098

Pogrebni poslovi i ured grobne evidencije

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 208 720, ++ 385 51 208 730
Fax: ++ 385 51 208 723
Radno vrijeme:

 • radnim danom od 7.00 do 15.00 sati

Agent pogrebničkih poslova

Mobitel: 091/431-6313
Radno vrijeme:

 • radnim danom od 7.00. do 18.00 sati
 • subotom od 8.00 do 13.00 sati

Blagajna

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka
Radno vrijeme:

 • radnim danom od 7.00 do 14.30 sati
 • druga subota u mjesecu od 7.00 do 12.30 sati

Služba za klesarske i prateće poslove

Adresa: Petra Kobeka 13, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 515 510, ++ 385 51 514 567
Fax: ++ 385 51 515 572
Radno vrijeme:

 • radnim danom od 7.00 do 15.00 sati
 • II: subota u mjesecu od 7.00 do 13.00 sati

Cvjećarnica Perla

Adresa: Braće Hlača 2/C, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 208 750
Fax: ++ 385 51 208 723
Radno vrijeme:

 • siječanj, veljača, studeni i prosinac: svaki dan od 8.00 do 15.00 sati
 • ožujak, travanj, rujan i listopad: radnim danom od 7.00 do 18.00 sati, subotom od 7.00 do 17.00 sati, nedjeljom od 07.00.do 15.00 sati        
 • svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz: radnim danom od 7.00 do 20.00 sati, subotom od 7.00 do 17.00 sati, nedjeljom od 07.00.do 15.00 sati.

Cvjećarnica Biser

Petra Kobeka 20/A, Rijeka
Telefon: 051/515-344
Radno vrijeme:

 • siječanj, veljača, studeni i prosinac: svaki dan od 8.00 do 15.00 sati
 • ožujak, travanj, rujan i listopad: radnim danom od 7.00 do 18.00 sati, subotom od 7.00 do 17.00 sati, nedjeljom od 07.00.do 15.00 sati       
 • svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz: radnim danom od 7.00 do 20.00 sati, subotom od 7.00 do 17.00 sati, nedjeljom od 07.00.do 15.00 sati. 
Besplatni telefon
0800 248 247
x