Kontakti i radno vrijeme

Vrijeme posjeta groblju

  • u siječnju, veljači, studenom i prosincu u vremenu od 7,30 do 17,00 sati
  • u ožujku, travnju, rujnu, i listopadu u vremenu od 7,00 do 19,00 sati
  • u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu u vremenu od 6,00 do 20,00 sati

Iznimno, 01.11. i 2.11. groblje je otvoreno za posjet u vremenu od 7,00 do 20,00 sati.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. (uprava)

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka
Telefon uprava: ++ 385 51 514 300, ++ 385 51 208 740
E-mail: info@kd-kozala.hr

Odnosi s javnošću - građanstvom

Adresa: Centralni objekt na CGG Drenova, Braće Hlača 2/A, Rijeka 
Telefon: ++ 385 51 514 300, ++ 385 51 208 744
E-mail: kdkozala@kd-kozala.hr

Preuzimanje pokojnika 8.00-22.00 sata

Telefon: ++ 385 51 512 528
Mobitel: 091/571 6098

Radno vrijeme:

UPRAVA DRUŠTVA
Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

AGENT POGREBNIČKIH POSLOVA
mob. 091/431-6313
Radnim danom od 7,00 do 16,00 sati
Subotom od 8,00 do 13,00 sati

Prijem stranaka - pogrebnički i grobarski poslovi

• radnim danom od 7.00 do 16.00 sati

Blagajna

• radnim danom od 7.00 do 16.00 sati
• druga subota u mjesecu od 7.00 do 12.30 sati

Služba za klesarske i prateće poslove

Adresa: Petra Kobeka 13, Rijeka
Telefon: ++ 385 51 514 567

Radno vrijeme:

  • radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
  • 2 subota u mjesecu od 7,00 do 13,00 sati

Cvjećarnica Perla

Adresa: Braće Hlača 2/C, Rijeka
Telefon: 051/208-750

Cvjećarnica Biser

Petra Kobeka 20/A, Rijeka
Telefon: 051/515-344

Radno vrijeme:  

siječanj, veljača, studeni i prosinac

  • ponedjeljak - nedjelja: 8,00 do 15,00 sati.

ožujak, travanj, rujan, listopad

  • ponedjeljak - petak: 7,00 do 18,00 sati.
  • subota i nedjelja: 7,00 do 17,00 sati.

svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz

  • ponedjeljak - petak: 7,00 do 20,00 sati.
  • subota i nedjelja: 7,00 do 15,00 sati.
Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x