Certifikat EN 15017:2019

Europski standard EN 15017:2019 osigurava kvalitetu pogrebnih usluga, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima uz poštivanje zakonskih propisa koji su na snazi.
Sadrži okvirne preporuke koje uključuju odredbe nacionalnih zakona, te tradiciju etičkih, kulturnih i regionalnih pogrebnih obreda.
Standardom se propisuju odgovarajuće pogrebne usluge, principi i cjenovna politika za potrošače, kao i informacijski zahtjevi koji moraju biti ispunjeni od strane poslovodstva, čime se zaokružuje profil strukovnih kvalifikacija i dodatnog obrazovanja radnika.

Standard omogućuje bolju konkurentnost na tržištu, unapređenje rada, povećanje učinkovitosti, te zadovoljstva korisnika i radnika Društva.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka je u prosincu 2014. godine, nakon provedenog certifikacijskog pregleda od strane tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka, dobilo certifikat EN 15017:2005 za upravljanje pogrebnim uslugama.

U rujnu 2019. godine objavljena je nova revizija norme EN 15017:2019. Na recertifikacijskom pregledu održanom u siječnju 2021. godine provedena je tranzicija te je Društvu odobren certifikat na daljnje tri godine.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x