Kupnja grobnih mjesta, plaćanje troškova sahrane i grobnih naknada

Posebna ponuda za kupce KD Kozala d.o.o. Rijeka


Erste & Steiermärkische banka - nudi individualni pristup za financiranje troškova sahrane, grobnih naknada i kupnje grobnih mjesta.

Osobe za kontakt:

INES ČENDAK ĐIKANDIĆ
Tel. 072 / 37 5686
Mob. 099/237 5686 E-mail: icendak@erstebank.hr

VLADIMIR RAJAČIĆ
Tel. 072 / 37 5672
Mob. 099/237 5672 E-mail: vrajacic@erstebank.hr


Zagrebačka banka - gotovinski krediti u kunama i eurima uz valutnu klauzulu.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x