Gotovinski krediti za kupnju grobnih mjesta i plaćanje troškova sahrane

Posebna ponuda gotovinskih kredita za kupce KD Kozala d.o.o.
Erste & Steiermärkische banka - Letak je u primjeni od 1.11.2019. godine te je informativnog karaktera.

Zagrebačka banka - Opće informacije u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR. U primjeni od 01.07.2019. godine.

Banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta.

Besplatni telefon
0800 248 247
x