Groblje Draga

O groblju

Površina groblja Draga iznosi 3.677 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 1.314.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

  • Sanacija napuknutog zida i stepeništa između polja A i B.
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.