Groblje Draga

Površina groblja Draga iznosi 3.677 m².
Izgrađeno 3.677 m².


Broj sahranjenih do 31.12.2023. godine je 1.423
Prva sahrana: 1872. godine, Pokojnica: Terezija Smokvina.

O groblju

Uređeno je za uporabu krajem 19. st., o čemu svjedoče natpisi na grobovima, s najstarijim iz 1872. Od 1913. ono je komunalno mjesno groblje okolnog naselja Draga. Za groblje je bila određena pravilna četverokutna parcela s malom kućicom pored ulaza. Prvobitni, stari ulaz u groblje nalazi se na sjevernoj strani zida groblja, no kako je kasnije došlo do proširenja uz sjeveroistočne rubove, sada postoje dva ulaza.

Uza stari se ulaz nalazi mali podest na kojem je nekoliko mauzoleja u obliku kapele s nišama. Na jednome od njih, na mauzoleju obitelji Vlašić (1928.), vidljivi su reljefni detalji zakašnjele secesijske ornamentike. Preostali su grobovi poredani u nepravilne horizontalne nizove na nizbrdici (orijentacije sjever-jug). Gotovo su svi grobovi skromni, jednostavni, posteljnog tipa, s pokojim tek izrazitijim nadgrobnim kamenim spomenikom uobičajenog tipa u obliku stele.

Groblje je malo, a moglo bi se širiti otvaranjem novih parcela prema istoku, no tlo je nepogodno, s mogućim klizištima.

Planske aktivnosti

tijekom 2024. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2023. godine

  • Izvođenje radova na sanaciji potpornih zidova na polju B
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala

tijekom 2022. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala

tijekom 2021. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2020. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2019. godine

  • Sanacija napuknutog zida i stepeništa između polja A i B.
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2018. godine

  • Sanacija napuknutog zida i stepeništa između polja A i B.
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x