Groblje Gornja Drenova

Površina groblja Gornja Drenova iznosi 1.699 m².
Izgrađeno 1.699 m².


Broj sahranjenih do 31.12.2023. godine je 539
Prva sahrana: 1905. godine, Pokojnica: Marija Perušić.

O groblju

U šumarku, nedaleko od Rijeke nalazi se staro groblje Gornja Drenova. Kao i većina prigradskih grobalja smješteno je u dolcu, plitkoj vrtači, na krševitom području, okruženo pretežito bjelogoričnom šumom, te nasadom čempresa. Ovo groblje bilo je namijenjeno manjoj lokalnoj zajednici te je udaljeno od naselja. Na ulazu u groblje nalazi se mrtvačnica tj. pogrebna kapelica.

Groblje je okruženo niskim zidom u kojem je ulaz sa željeznim vratima, a nad njima je portalna ravna greda na kojoj je natpis - Vječni pokoj, i godina uređenja groblja – 1940. U skladu s vremenom i društvenim prilikama u kojima je ovo groblje osnovano, ono nema umjetnički vrijednih spomenika.

Grobovi su smješteni na dvije razine. Središnje je ukopno polje na nižoj razini, u dnu vrtače. Na sredini toga polja je nešto šira aleja oivičena nasadom čempresa. Na desnom je kraju aleje središnji grobljanski kameni križ, a na lijevom je oveći, jednostavan kubični kameni spomenik borcima palim u borbama za sjedinjenje Rijeke s Istrom 1945. godine.

Planske aktivnosti

tijekom 2024. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2023. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2022. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2021. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2020. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2019. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x