Groblje Gornja Drenova

Površina groblja Gornja Drenova iznosi 1.699 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 502.

O groblju

Daleko izvan onih granica teritorija koje podrazumijevamo pod gradom Rijeka, pa čak i izvan graničnog područja prigradskog naselja Drenove, u šumarku, neobilježeno, nalazi se staro, danas gotovo popunjeno groblje Gornja Drenova. Kao i većina prigradskih grobalja smješteno je u dolcu, plitkoj vrtači, na krševitom području, okruženo pretežito bjelogoričnom šumom, te nasadom čempresa. Ovo groblje namijenjeno manjoj lokalnoj zajednici, jedino je u gradu izgrađeno bez mrtvačnice te je udaljeno od naselja s kojim nije povezano gradskim prijevozom.

Groblje je okruženo niskim zidom u kojem je ulaz sa željeznim vratima, a nad njima je portalna ravna greda na kojoj je natpis - Vječni pokoj, i godina uređenja groblja – 1940. U skladu s vremenom i društvenim prilikama u kojima je ovo groblje osnovano, ono nema umjetnički vrijednih spomenika.

Grobovi su smješteni na dvije razine. Središnje je ukopno polje na nižoj razini, u dnu vrtače. Na sredini toga polja je nešto šira aleja oivičena nasadom čempresa. Na desnom je kraju aleje središnji grobljanski kameni križ, a na lijevom je oveći, jednostavan kubični kameni spomenik borcima palim u borbama za sjedinjenje Rijeke s Istrom 1945. godine.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijal.