Groblje Gornja Drenova

O groblju

Površina groblja Gornja Drenova iznosi 1.699 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 502.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijal.