Groblje kućnih ljubimaca

Po mnogo čemu grad Rijeka je bio u korak s vremenom, a u brižnom odnosu čovjeka i njegovih kućnih ljubimaca i ispred svog vremena

Površina groblja za kućne ljubimce iznosi 1.200 m².
Stari dio 700 m².
Novoizgrađeni dio 500 m².

Povijest groblja kućnih ljubimaca

Groblje kućnih ljubimaca svjedok je tome, bez obzira što arhivskog pisanog traga o osnutku groblja u Lukovićima na Kozali nema i što nema podataka o broju i vrstama ukopanih kućnih ljubimaca na groblju.

Pretpostavlja se da su ga izgradili lovci za potrebe ukopa svojih lovačkih pasa, da datira od samog početka 20. stoljeća, no jedini trag su već zubom vremena nagriženi nadgrobni spomenici koji datiraju iz vremena između dva svjetska rata.

Sve do 2004. godine na groblju su ukapani kućni ljubimci ne samo sugrađana, već su se njime koristili i ljubitelji životinja iz okolice, Italije, Njemačke.

Bez obzira što groblje zbog svoje posebnosti nije zaštićeno kao kulturno dobro, Grad Rijeka prema njemu se uvijek odnosio s dužnom pažnjom, vodilo brigu o očuvanju i održavanju, a 2018. godine u neposrednoj blizini uređen je agility park za pse.

Budućnost groblja kućnih ljubimaca

KD KOZALA d.o.o. Rijeka odlukom Grada Rijeke 2021. godine preuzelo je brigu o održavanju i uređenju groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima, te su u lipnju 2021. godine započeli radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta namijenjenih ukopu urni s posmrtnim ostacima kućnih ljubimaca.

Dovršena je izgradnja 181 novog grobnog mjesta – 98 pretinaca i 88 kazeta ukopanih u zemlju u koje će se polagati urne.

Novouređeni dio groblja kućnih ljubimaca prostire se na površini od 500 m². Sveukupna vrijednost investicije izgradnje i opremanja grobnih mjesta iznosi 613.285,15 kn (s PDV-om).

Na groblju će biti omogućeno isključivo polaganje urni s posmrtnim ostacima kućnih ljubimaca u novoizgrađenom dijelu groblja, dok će stari, povijesni dio groblja biti očuvan kao Spomen groblje.

Za sve informacije, preuzimanje, prijevoz, organizaciju kremacije i dogovor o ukopu urne s posmrtnim ostacima kućnog ljubimca stranke se mogu obratiti Tehničkom uredu na CGG Drenova, uz obveznu prethodnu najavu na broj telefona 208-740.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x