Groblje kućnih ljubimaca

Po mnogo čemu grad Rijeka je bio u korak s vremenom, a u brižnom odnosu čovjeka i njegovih kućnih ljubimaca i ispred svog vremena.

Povijest groblja kućnih ljubimaca

Groblje kućnih ljubimaca svjedok je tome, bez obzira što arhivskog pisanog traga o osnutku groblja u Lukovićima na Kozali nema i što nema podataka o broju i vrstama ukopanih kućnih ljubimaca na groblju.

Pretpostavlja se da su ga izgradili lovci za potrebe ukopa svojih lovačkih pasa, da datira od samog početka 20. stoljeća, no jedini trag su već zubom vremena nagriženi nadgrobni spomenici koji datiraju iz vremena između dva svjetska rata.

Sve do 2004. godine na groblju su ukapani kućni ljubimci ne samo sugrađana, već su se njime koristili i ljubitelji životinja iz okolice, Italije, Njemačke.

Bez obzira što groblje zbog svoje posebnosti nije zaštićeno kao kulturno dobro, Grad Rijeka prema njemu se uvijek odnosio s dužnom pažnjom, vodilo brigu o očuvanju i održavanju, a 2018. godine u neposrednoj blizini uređen je agility park za pse.

Budućnost groblja kućnih ljubimaca

KD KOZALA d.o.o. Rijeka odlukom Grada Rijeke 2021. godine preuzelo je brigu o održavanju i uređenju groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima, te su u lipnju 2021. godine započeli radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta namijenjenih ukopu urni s posmrtnim ostacima kućnih ljubimaca.

Dovršena je izgradnja 181 novog grobnog mjesta – 98 pretinaca i 88 kazeta ukopanih u zemlju u koje će se polagati urne.

Novouređeni dio groblja kućnih ljubimaca prostire se na površini od 500 m2. Sveukupna vrijednost investicije izgradnje i opremanja grobnih mjesta iznosi 613.285,15 kn (s PDV-om).

Na groblju će biti omogućeno isključivo polaganje urni s posmrtnim ostacima kućnih ljubimaca u novoizgrađenom dijelu groblja, dok će stari, povijesni dio groblja biti očuvan kao Spomen groblje.

Za sve informacije, preuzimanje, prijevoz, organizaciju kremacije i dogovor o ukopu urne s posmrtnim ostacima kućnog ljubimca stranke se mogu obratiti Tehničkom uredu na CGG Drenova, uz obveznu prethodnu najavu na broj telefona 208-747.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x