Groblje Kozala

Površina groblja Kozala iznosi 112.017 m².
Izgrađeno 112.017 m².


Broj sahranjenih do 31.12.2023. godine je 118.976
Prva sahrana: 1875. godine, Pokojnik: Ermano Scrobogna.

O groblju

Prvo zemljište za potrebe kozalskoga groblja kupljeno je 1771. Godine. Oko 1924. godine, groblje Kozala dobilo je svoj konačni planimetrijski oblik, a tada je također dosegnulo i njegovu najveću moguću površinu.

Groblje Kozala je danas izdužena oblika, sastavljeno od dvije gotovo ovalne površine, s glavnom poprečnom alejom na mjestu njihova dodira. Središnja aleja vodi suprotnoj strani ovalne vrtače u kojoj je groblje, prema najstarijoj grupi obiteljskih grobnica podignutih u pedesetim i šezdesetim godinama 19. stoljeća. Desno od ulaza je istočna, starija polovica groblja, koju čine tri veće cjeline. Zapadna polovica groblja lijevo je od ulaza, također s tri cjeline.

Kulturna baština na groblju

Rješenje od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I-612-08/06-06/0173, Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine kojim je groblje Kozala stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina. Izvadak iz navedenog Rješenja

Groblje Kozala je najstarije groblje u Rijeci i njegove grobnice i spomenici odražavaju bogatu kulturnu baštinu. Značajne umjetničke radove na groblju možete pogledati na web stranici Park uspomena.

Planske aktivnosti

tijekom 2024. godine

 • Sanacija zidova
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala uključivo i Židovsko groblje.

tijekom 2023. godine

 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala uključivo i Židovsko groblje.

tijekom 2022. godine

 • Izvođenje radova na sanaciji vodovodnog kanala i opločenja na polju E.
 • Izvođenje radova na sanaciji opločenja staza.
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala uključivo i Židovsko groblje.

tijekom 2021. godine

 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala uključivo i Židovsko groblje.
 • Sanacija ogradnog zida iza polja B.
 • Sanacija sanitarnog čvora.

tijekom 2020. godine

 • Nastavak uređenja i opremanja grobnica na grobnom polju J
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.
 • Sanacija fasade mrtvačnice
 • Sanacija zida i stepeništa na polju J
 • Izgradnja grobnica na polju J

tijekom 2019. godine

 • Nastavak uređenja i opremanja grobnica na grobnom polju J
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
 • Sanacija asfaltnih površina na polju K i puta na polju O
 • Sanacija vodovodnih instalacija na polju A, B, H i J
 • Ugradnja zaštitne ograde i rukohvata na polju D, N i J
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2018. godine

 • Nastavak uređenje i opremanja grobnica na grobnom polju J.
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
 • Nastavak uređenja i opremanje pretinaca na grobnom polju J, blok 101.
 • Sanacija betonom asfaltirane staze – krova bloka niša na polju J.
 • Sanacija kamenih stepenica i kamenog zida na polju J.
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x