Groblje Sv. Kuzam

O groblju

Površina groblja Sv. Kuzam iznosi 1.119 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 246.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.