Groblje Sv. Kuzam

Površina groblja Sv. Kuzam iznosi 1.119 m².
Izgrađeno 1.119 m².


Broj sahranjenih do 31.12.2023. godine je 264
Prva sahrana: 1918. godine, Pokojnik: Anton Konestablo.

O groblju

Groblje Sv. Kuzam novijeg je datuma, osnovano između 1933. i 1936. godine. Malih je dimenzija zbog malobrojnog stanovništva. Nema nikakvih umjetnički oblikovanih nadgrobnih spomenika.

Groblje je kvadratnog tlocrta, sa svih strana ograđeno zidom s rešetkastom ogradom. U sredini sjevernog zida, uz cestu nalazi se ulaz iza kojeg se nastavlja središnji puteljak groblja. Ta je staza oblikovana stupnjevito jer se grobljanski teren uzdiže uz padinu na tri terasaste razine, tj. na tri grobna polja s horizontalnim nizovima grobova koji su paralelni s pristupnom cestom. Na prilaznoj strani groblja podignuta je mrtvačnica s kapelom.

Planske aktivnosti

tijekom 2023. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2023. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2022. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2021. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2020. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2019. godine

  • Sanacija zgrade mrtvačnice
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2018. godine

  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x