Groblje Sv. Kuzam

Površina groblja Sv. Kuzam iznosi 1.119 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 246.

O groblju

Groblje Sv. Kuzam novijeg je datuma, osnovano između 1933. i 1936. godine. Je malih dimenzija zbog malobrojnog stanovništva Sv. Kuzam (godišnje se ovdje obavi tri do pet pokopa) i nema nikakvih umjetnički oblikovanih nadgrobnih spomenika.

Groblje je kvadratnog tlocrta, sa svih strana ograđeno zidom s rešetkastom ogradom. U sredini sjevernog zida, uz cestu, na najnižoj je koti probijen ulaz iza kojeg se nastavlja središnji puteljak groblja. Ta je staza oblikovana stupnjevito jer se grobljanski teren uzdiže uz padinu na tri terasaste razine, tj. na tri grobna polja s horizontalnim nizovima grobova koji su paralelni s pristupnom cestom. Na prilaznoj strani groblja podignuta je mrtvačnica s kapelom novijeg datuma.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.