Groblje Trsat

Površina groblja Trsat iznosi 34.035 m².
Izgrađeno 34.035 m².


Broj sahranjenih do 31.12.2023. godine je 22.321
Prva sahrana: 1915. godine, Pokojnica: Franjka Tadej.

O groblju

1915. došlo je do službenog otvorenja novog općinskog groblja na Trsatu, na sadašnjoj lokaciji. Isprva manjih dimenzija, zbog sve većih potreba narastajućeg stanovišta Sušaka, trsatsko se groblje kontinuirano uređivalo i proširivalo. Danas je groblje Trsat gotovo popunjeno, a mogućnost proširenja je minimalna zbog okolne stambene izgradnje i gradskih prometnica.

Trsatsko groblje ima gotovo četvrtast tlocrt s grobovima raspoređenim u vrlo pravilna polja i ortogonalne nizove. Glavni je ulaz portal s rešetkastim željeznim vratnicama na sjevernoj strani, uz trsatsku prometnicu, a sporedni je u jugoistočnom kutu. Groblje je duž cijela oboda opasano zidom. Nasuprot ulazu ja glavna aleja koja vodi do jednostavne historicističke grobne kapelice, koja je bila u više navrata restaurirana jer je privremeno u funkciji za vrijeme pogreba i drugih obreda.

Kulturna baština na groblju

Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I-612-08/06-06/0181, Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine kojim je groblje Trsat stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina. Izvadak iz navedenog Rješenja

Grobnice i spomenici na groblju Trsat odražavaju bogatu kulturnu baštinu područja. Značajne umjetničke radove na groblju možete pogledati na web stranici Park uspomena.

Planske aktivnosti

tijekom 2024. godine

 • Izvođenje radova na uklanjanju asfalta i postavljanju opločenja na stazama.
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2023. godine

 • Izvođenje radova na opločenju ispred pomoćnih prostora i odarnica.
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2022. godine

 • Izvođenje radova na opločenju ispred pomoćnih prostora i odarnica.
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

tijekom 2021. godine

 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.
 • Sanacija sanitarnog čvora.

tijekom 2020. godine

 • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2019. godine

 • Sanacija ciglenog zida na polju B
 • Sanacija betonskog zida na polju C
 • Sanacija vodovodnih instalacija na polju B
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.

tijekom 2018. godine

 • Sanacija asfaltiranih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama između polja D i E.
 • Sanacija asfaltnih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama između polja A i D -1. faza.
 • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
 • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x