Groblje Trsat

Površina groblja Trsat iznosi 34.035 m².
Broj sahranjenih do 31.12.2017. godine je 21.186.

O groblju

3. lipnja 1901. došlo je do službenog otvorenja novog općinskog groblja na Trsatu, na sadašnjoj lokaciji. Već je sutradan, 4. lipnja 1901., ukopan prvi pokojnik. Isprva manjih dimenzija, zbog sve većih potreba narastajućeg stanovišta Sušaka, trsatsko se groblje kontinuirano uređivalo i proširivalo. Danas je groblje Trsat gotovo popunjeno, a mogućnost proširenja je minimalna zbog okolne stambene izgradnje i gradskih prometnica.

Trsatsko groblje ima gotovo četvrtast tlocrt s grobovima raspoređenim u vrlo pravilna polja i ortogonalne nizove. Glavni je ulaz portal s rešetkastim željeznim vratnicama na sjevernoj strani, uz trsatsku prometnicu, a sporedni je u jugoistočnom kutu. Groblje je duž cijela oboda opasano zidom. Nasuprot ulazu ja glavna aleja koja vodi do jednostavne historicističke grobne kapelice, koja je bila u više navrata restaurirana jer je neprestano u funkciji za vrijeme pogreba i drugih obreda.

Kulturna baština na groblju

Grobnice i spomenici na groblju Trsat odražavaju bogatu kulturnu baštinu područja. Značajne umjetničke radove na groblju možete pogledati na web stranici Park uspomena.

Planske aktivnosti tijekom 2018. godine

  • Sanacija asfaltiranih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama između polja D i E.
  • Sanacija asfaltnih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama između polja A i D -1. faza.
  • Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/968, 50/12).
  • Održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja - nadopuna biljnog materijala.