ASCE

O ASCE

Udruženje značajnih groblja u Europi (Association of Significant Cemeteries of Europe) najveća je i najznačajnija organizacija, koja brine o grobljima povijesne i umjetničke vrijednosti. Misija ASCE je promoviranje i podizanje svijesti o važnosti i vrijednosti značajnih europskih grobalja kao jednog od temelja kulturne baštine, povijesti i umjetnosti. Udruženje je osnovano 2001. godine u Italiji, na inicijativu gsp. Maura Felicorija.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka s grobljima Kozala i Trsat udruženju se priključilo već 2004. godine.

Danas udruženje okuplja groblja iz 27 europske države i 186 groblja.

ASCE projekti

U okviru udruženja provode se brojni međunarodni projekti, koji na svoj način dopunjuju i nadograđuju misiju. Neki od važnijih projekata su:

  • Dani baštine europskih grobalja (WDEC),
  • Put europskih groblja (CEMR),
  • Mobilni vodič ARtour,
  • Simboli na grobljima,...
Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x