Brački kamen

Klesarska škola na Braču

Jeste li znali da se jedina klesarska škola u Hrvatskoj nalazi u Pučišćima na otoku Braču i da jedina u svijetu svoj rad temelji na tradiciji grčko-rimske tehnike obrade kamena i ručno kovanim alatima koji potječu iz toga razdoblja.

Diploma Klesarske škole priznata je u cijelom svijetu.

Brački kamen

Brački kamen, najljepši kamen u Hrvatskoj, nazivaju i bijelim mramorom mada je vapnenačkog porijekla, nastao u kredi – razdoblju od 145,5 od 65,5 milijuna gona prije Krista.

Brački se kamen ne vadi nego „bere“ još iz brončanog doba, no stari su Rimljani otkrili i vrednovali njegovu čvrstoću, teksturu i boju. Rimski car Gaj Aurelije Dioklecijan dao je upravo od bračkog kamena izgraditi svoju velebnu palaču, danas srce bisera Dalmacije, Splita.

Najpoznatije vrste bračkog kamena su „bračko veselje“, „brački avorio“ i „brački sveti Petar“. Od njega su izgrađeni brojni objekti: Juraj Dalmatinac koristio ga je za šibensku katedralu, naš najveći kipar Ivan Meštrović u brojnim skulpturama.

Brački kamen krasi i trogirsku katedralu, predvorje zgrade UN-a u New Yorku. Povijesno nedokazan ali turistički i marketinški uvriježen mit je i da je Bijela kuća u Washingtonu od njega izgrađena, no Bijela se kuća 2005. godine potrudila to opovrgnuti u NY Timesu.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x