Čempres - simbol Sredozemlja

Vitak i snažan, uzvišen prema nebu, simbol je smrti, tuge i žalosti, upućuje na silnu čovjekovu žeđ za životom, za besmrtnošću i vječnošću.

Legenda o čempresu

Na travnjacima unutar šumskih čistina pasao je jelen. Njega je nadgledavao mladić iznimne ljepote, sin bogova, Kiparis. Vodio ga je na pašu, a zatim, sita zelene i mekane trave, na vode bistrih izvoda, a nakon toga u hladovinu da otpočine.

No, napinjući jednom svoj luk, Kiparis ga nehotice pogodio strijelom od koje je jelen izdahnuo. Nesavladiva bol obuze Kiparisa zbog smrti koju je zadao, te zamoli bogove da njegovu liku podaju izraz vječne tuge.

Njegova molba bi uslišana. I ubrzo, nakon što je Kiparisu istekla sva krv u valovima suza, njegovi su udovi stali dobivati zelenu boju, njegova kosa koja je malo prije padala niz snježno čelo, posta nakostriješena i uspravivši se prema zvjezdanom nebu, stade uzdizati svoj tanani vrh. Bog uzdahne i žalosno reče: „Na tebe ću izliti suze, a ti ćeš ih liti nad drugima i bit ćeš pratilac boli.“

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x