Dušni dan

Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih, blagdan je koji se obilježava 2. studenoga.

Sveti Odilon iz Clunya, peti po redu opat toga francuskoga benediktinskoga samostana koji je u svoje vrijeme pridonio snažnoj duhovnoj i liturgijskoj obnovi Crkve, začetnik je obilježavanja tog blagdana. On je, htijući naglasiti važnost molitve za pokojne, napose za duše u čistilištu, 998. god. uveo u svoju opatiju slavlje Dušnog dana. Važnost toga uvidio je i papa Klement V., koji je 1311. god. proširio blagdan na cijelu Katoličku Crkvu.

Uz ovaj blagdan, kao i za blagdan Svih svetih, običaj je obilazak groblja i paljenje svijeća za pokojne.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x