Geografski informacijski sustav (GIS)

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama koje su njima pridruže.

Povijest i razvoj GIS-a

Čovjek oduvijek ima potrebu za snalaženjem u prostoru pa otud i potreba za evidencijama i kartiranjem prostora. U 18. stoljeću provele su se suvremene geodetske tehnike za topografsko kartiranje uz ranije verzije tematskog kartiranja.

Godine 1967. razvoj prvog pravog svjetskog operacijskog GIS-a u Ottawi, Ontario potaknulo je federalno Ministarstvo energije, rudarstva i resursa, a nazvan je "Kanadskim GIS-om" (Canadian GIS; CGIS) i koristio se za spremanje, analiziranje i rukovanje podacima prikupljenima za Kanadski zemljišni inventar.

CGIS je bio prvi svjetski "sustav" kao i poboljšanje nad primjenama "kartiranja" budući je dopuštao mogućnosti preklapanja, mjerenja, digitaliziranja/skeniranja, a podržavao je nacionalni koordinatni sustav.

Njegov osnivač, geograf Roger Tomlinson, postao je poznat kao "otac GIS-a".

Korisnost GIS-a

Tehnologija geografskog informacijskog sustava može se koristiti za znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, imovinsko upravljanje, planiranje razvoja, kartografiju i planiranje puta.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x