Grobni očevidnik

Što je grobni očevidnik?

Pojam „Grobnog očevidnika“ uveden je 1998. godine i donošenjem Zakona o grobljima Republike Hrvatske.

Ukratko pojam označava skup svih registara o ukopu umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave tj. općina i gradova, i to u pisanom i računalnom obliku, a za svako groblje zasebno.

Upis mora sadržavati sve informacije o svim vrstama grobnih mjesta, njihovim korisnicima, osobama s pravom ukopa, ukopanim osobama, položajnom planu grobnog mjesta kao i svim promjenama.

Grobni očevidnici trajno se čuvaju.

Ukop kao komunalna djelatnost

1872. godina smatra se početkom obavljanja ukopa kao komunalne djelatnosti u Rijeci, jer je od 01.01.1872. godine od strane gradskog Magistrata zaposlen čuvar bio u obvezi voditi Libro di Registro – Knjigu ukopa prema Pravilniku o sahrani predloženom od strane gradskog liječnika primarijusa dr. Francesca Gelcicha.

Grobna evidencija se morala voditi na osnovi valjanih dokumenata o smrti, a grobovi su morali biti označeni kamenom pločom s imenom i datumu smrti pokojnika. Svi grobovi morali su se držati uredno zacrtane linije ukopa. Reda je uvijek moralo i mora biti, onda i sada.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x