Istarski kamen

Najbliži nam i brojni kamenolomi nalaze se u Istri.

Mauzolej rimskog cara Teodorika Velikog u Ravenni

Istarski je kamen također u rimsko doba vađen i upotrebljavan za brojne građevine u Istri i sjevernom Jadranu.

Za izdvojiti je mauzolej rimskog cara Teodorika Velikog u Ravenni, deseterokutnu dvokatnu grobnicu izgrađenu 520. godine od velikih blokova istarskog kamena s kamenom kupolom napravljenom od jednog jedinog, 300 tona teškog i 1 metar debelog, istarskog kamena promjera 10 metara, vjerojatno jednim od najvećih monolita na svijetu koji sačinjavaju kupolu.

Kirmenjak

Najpoznatije vrste istarskog kamena su Kanfanar, Selina, Kirmenjak i Valtura.

Najljepši je Kirmenjak, poznat i po nazivima Istarski cvijet, Jezerski cvijet, Orsera i dr. Kirmenjak je jurske starosti poznat po stilitskoj teksturi koja je naročito izražena kad se blokovi kamen pile okomito na slojevitost.

Kirmjenjak krasi Triclinium – baziliku u Poreču, dio Treodorikovog mauzoleja u Ravenni, dijelove Duždeve palače, Ponte di Rialto u Veneciji… a danas je jedan od najvažnijih izvora sirovine za obnovu Venecije obzirom na vrlo malu trošivost u kontaktu s morskom vodom.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x