Mauzolej Whitehead na groblju Kozala

Mauzolej Whitehead - zaštićeno kulturno dobro

Mauzolej Whitehead najmonumentalnija je građevina na groblju Kozala. Uz arhitektonsku kompoziciju mauzoleja njenoj monumentalnosti doprinosi i smještaj na najvišoj koti groblja kao i kameno stepenište u osi ulaza u kriptu i kapelu. Dominira nad prostorom mrtvih – grobljem Kozala i nad prostorom živih – gradom Rijeka.

Mauzolej je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske rješenjem od 19. veljače 2003. godine.

Karakteristike mauzoleja Whitehead

Mauzolej je najraniji primjer secesije na groblju Kozala, jednostavnih volumena i oblika, s minimalno korištenom biljnom reljefnom dekoracijom čička – simbolom sjećanja, snage i nedostupnosti neprijateljima, te listova i žira hrasta – simbola snage, autoriteta i pobjede. Unutrašnjost mauzoleja bogato je ukrašena zlatnim mozaikom s istim simbolima.

Robert Whitehead

Mauzolej je izgrađen prema želji industrijskog magnata, svjetski poznatog proizvođača torpeda, Roberta Whiteheada, a prema projektu tršćanskog arhitekte Giacoma Zammattija.

Robert Whitehead pokopan je u rodnoj Engleskoj 1905. godine, kao i članovi njegove obitelji, te je monumentalni mauzolej na groblju Kozala kojeg je izgradio sebi za vječni mir, prazan grob – kenotaf. Natpis nad ulazom u grobnicu - vječni mir „PAX ETERNA“ nisu imale ni nadgrobne skulpture supružnika Whitehead.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x