Anketa KD Kozala: groblja Rijeke

KD KOZALA d.o.o. Rijeka teži da bude kvalitetan davatelj pogrebnih, grobarskih i klesarskih usluga na području Grada Rijeke i šire.

S našim aktivnostima pokušavamo zaštititi i očuvati groblja u Rijeci, a istodobno želimo biti sigurni da su groblja uvijek ispravno opremljena za posjetitelje. Težimo prema kvalitetnijoj usluzi te nam je cilj da budete zadovoljni našom dostupnošću i kvalitetom pruženih usluga.

Pozivamo vas da nam javite svoje mišljenje i prijedloge o kvaliteti pruženih usluga, raspoloživosti informacija o proceduri prijave smrtnog slučaja, dostupnosti, uljudnosti i kompetentnosti djelatnika, uređenosti, održavanju i opremljenosti groblja u Rijeci odgovarajući na pitanja u niže ponuđenim anketama.

ANKETA - usluga

ANKETA - prijava smrtnog slučaja

ANKETA - djelatnici

ANKETA - uređivanje groblja

Unaprijed zahvaljujemo,
Uprava KD Kozala

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x