Anketa KD Kozala: groblja Rijeke

KD KOZALA d.o.o. Rijeka teži da bude kvalitetan davatelj pogrebnih, grobarskih i klesarskih usluga na području Grada Rijeke i šire.

S našim aktivnostima pokušavamo zaštititi i očuvati groblja u Rijeci, a istodobno želimo biti sigurni da su groblja uvijek ispravno opremljena za posjetitelje. Težimo prema kvalitetnijoj usluzi te nam je cilj da budete zadovoljni našom dostupnošću i kvalitetom pruženih usluga.

Pozivamo vas da nam javite svoje mišljenje i prijedloge o kvaliteti pruženih usluga, raspoloživosti informacija o proceduri prijave smrtnog slučaja, dostupnosti, uljudnosti i kompetentnosti djelatnika, uređenosti, održavanju i opremljenosti groblja u Rijeci odgovarajući na pitanja u niže ponuđenim anketama.

ANKETA - usluga

ANKETA - prijava smrtnog slučaja

ANKETA - djelatnici

ANKETA - uređivanje groblja

Unaprijed zahvaljujemo,
Uprava KD Kozala

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x