Konferencija o grobljima: Adriatic Cemetery Days 2018

19. i 20. studenog 2018. godine održana je konferencija Adriatic Days na groblju u Zadru.

Kroz panel rasprave, kratke formate i studijske posjete na terenu, sudionicima se pružila izvrsna prilika za dijalog i upoznavanje sa specifičnostima na terenu. Kroz dva dana programa održala su se stručna predavanja s temama kulture, turizma, pozitivnih primjera, do prostorno-planskih i arhitektonskih rješenja u upravljanju grobljima. Važan dio odnosio se na financiranje projekata iz EU fondova kroz projekte prekogranične suradnje. Povodom sto godina od završetka I. svjetskog rata, stručnjaci su govorili o vojnim dijelovima groblja u Varaždinu i Rijeci.

Na konferenciji su predstavnici grobljanske profesije raspravljali o temama "planiranja, održavanja i upravljanja grobljima" i "groblja u sklopu kulturne baštine".

Predsjednica Udruge značajnih groblja Europe (ASCE), bila je poseban gost na konferenciji. Predstavila je ASCE, njegovo značenje i rad, kao i različite dimenzije groblja s naglaskom na groblja kao kulturnu baštinu i turističku atrakciju gradova. Komunalno društvo Kozala je kroz panel raspravu održalo prezentaciju na temu „Groblja kao element turističke ponude„ – tabu ili ne.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x