Odluka o proglašenju grobnih mjesta napuštenim

O D L U K A
o proglašenju grobnih mjesta napuštenim.

Popis grobnih mjesta koja su proglašena napuštenim javno su oglašena na oglasnim pločama groblja Kozala i Trsat te na Internet stranici www.kd-kozala.hr.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x