Pannonian Cemetery Days

U organizaciji časopisa Komunal i domaćina komunalnog društva UKOP d.o.o. Osijek održani su prvi Pannonian cemetery days, međunarodni skup komunalnih društava za upravljanje i održavanje groblja, koji obrađuju teme planiranja, održavanja i upravljanjem grobljima, njihovom turističkom valorizacijom, institucionalnim okvirima i EU fondovima.

Aktivnim sudjelovanjem u panel raspravi vezanoj uz problematiku planiranja, održavanja i upravljanja grobljima pridružila se gđa. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, u panel raspravi vezanoj uz Institucionalni okvir i EU fondove pridružila se gđa. Nives Torbarina, dok je djelatnica KD KOZALA d.o.o. Rijeka gđa. Tanja Šušić prezentirala Turističko-promotivne aktivnosti i aktivnosti vezano prezentiranje kulturne baštine groblja prema obrazovnim ustanovama, školama.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x