Politika zaštite privatnosti

Zaštita Vaših podataka nam predstavlja prioritet. Ovaj dokument objašnjava koji će se osobni podaci prikupljati i na koji način, razloge njihova prikupljanja, te kome oni mogu biti dostupni ili dostavljeni. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj dokument.

KD KOZALA d.o.o. poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere opreza za zaštitu dobivenih osobnih podataka od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa neovlaštenih osoba.

Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja određuje i kontrolira svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku. KD KOZALA d.o.o. je Voditelj obrade temeljem primjenjive regulative o zaštiti osobnih podataka, odnosno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka.

Koji osobni podaci će se prikupljati?

Politika zaštite osobnih podataka uređuje odnos prema informacijama koje KD KOZALA d.o.o. prikuplja prilikom pružanja usluga iz područja poslovanja kao i prilikom zapošljavanja, zaprimanja upita i sl.

Kako ćemo prikupljati i koristiti vaše osobne podatke?

Prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke za navedene svrhe:

  • sklapanje ugovora
  • poštivanje pravnih obveza
  • legitimni interesi

Za ove svrhe izričita privola nije potrebna.

Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Gdje će se obrađivati osobni podaci?

Vaše osobne podatke nećemo dostavljati osobama koje ih nisu ovlaštene obrađivati. Ukoliko se Vaši podaci obrađuju temeljem ugovornih odnosa isti su podložni ugovornim odredbama o povjerljivosti i sigurnosti sukladno primjenjivoj regulative o zaštiti osobnih podataka.

Koja su vaša prava u svezi osobnih podataka?

Imate pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima, te pravo na prigovor. Navedeno možete učiniti tako da pošaljete zahtjev našem službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Kako se mogu usprotiviti obradi mojih osobnih podataka?

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate se pravo usprotiviti obradi osobnih podataka, ili od nas zatražiti prestanak obrade vaših osobne podatke. Nakon što nas obavijestite o ovom zahtjevu, nećemo više obrađivati vaše podatke, osim ako je obrada dopuštena primjenjivom regulativom.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo sukladno rokovima određenima zakonima koji se primjenjuju na naše poslovanje te samo i isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.

Kako nas možete kontaktirati?

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Mirna Zec Franić, dipl. iur.
Telefon: 208 742,
e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x