Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima

Rijeka, 19. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 30. Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. i članka 50. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 3/17), a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, direktorica Komunalnog društva KOZALA d.o.o. za uređivanje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge Rijeka (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) donosi "Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima"

Cijeli pravilnik možete pročitati OVDJE.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x