Rješavanje statusa grobnih mjesta na groblju Kozala, Trsat, Draga i Gornja Drenova

Temeljem odredbi članka 10. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) KD KOZALA d.o.o., Rijeka, Braće Hlača 2/a, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se osobe koje imaju pravni interes za rješavanje statusa grobnih mjesta na groblju Kozala, Trsat, Draga I Gornja Drenova da se u roku od 60 (šezdeset) dana od objave Javnog poziva osobno jave u KD Kozala d.o.o., Rijeka, Braće Hlača 2/a, radi dostave dokumentacije i podnošenja zahtjeva.
Protekom navedenog roka, za grobna mjesta navedena u Popisu objavljenom na oglasnim pločama groblja Kozala, Trsat, Draga i Gornja Drenova te web stranici www.kd-kozala.hr, a za koja su ostvareni uvjeti iz članka 14. Zakona o grobljima, pokrenut će se postupak proglašenja napuštenim.

Objavljeno, 12.01.2024.godine

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x