Sponzorstva i donacije

Sponzorstvima i donacijama aktivno podržavamo akcije lokalnih zajednica.

2023. godina

U vremenskom razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:

Red.br Opis Iznos (u EUR)
1. Grad Rijeka – Humanitarna akcija namijenjena prikupljanju sredstava za opremanje prostora organiziranog stanovanja za korisnike i štićenike Doma za odrasle osobe Turnić 60,00
2. Šahovski klub „Draga“, Rijeka - sufinanciranje 23. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ 995,42
3. Društvo „Naša djeca“ Rijeka – novčana potpora za aktivnosti multidisciplinarne radionice za djecu lošijeg imovinskog stanja 200,00
4. RI MARATON, Rijeka – manifestacija HOMO SI TEĆ 2023 – humanitarna akcija 280,00
5. SUB ROSA d.o.o. Rijeka – sponzoriranje manifestacije „Ljeto na gradini 2023“

2.650,00

6. Matica umirovljenika grada Rijeke – 18. memorijalni šahovski turnir „Ivan Farkaš“ 500,00
7. Danijel Prodan – tiskanje knjige „Osjećam te zavičaju“ i „Iskrice – uspomene žive“ u izdanju Matice hrvatske, ogranka Rijeka 330,00
UKUPNO: 5.015,42

2022. godina

U vremenskom razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:

Red. br. Opis

    Iznos     (u kn)

 Iznos        (u EUR)
1. Društvo „Naša djeca“ Rijeka – novčana potpora za aktivnosti multidisciplinarne radionice za djecu lošijeg imovinskog stanja 1.500,00 199,08
2. Šahovski klub „Draga“, Rijeka - sufinanciranje 22. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ 6.000,00 796,34
3. Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka – financijska potpora za provođenje programa „Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici“ 5.000,00 663,61
4. Matica umirovljenika Grada Rijeke – sufinanciranje 17. memorijalnog šahovskog turnira „Ivan Farkaš“ 3.500,00 464,53
5. Sufinanciranje koncertnog nastupa povodom dočeka Nove 2023. godine u Rijeci, na Korzu čiji je organizator Grad Rijeka 15.000,00 1.990,84
6. Obrt za usluge INSPIRO LAB, vl. Vedran Babić – sponzorstvo manifestacije „Advent na Gradini 2022“ 10.000,00 1.327,23

UKUPNO:

41.000,00
5.441,63

2021. godina

U vremenskom razdoblju od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:

Red. br. Opis Iznos (u kn)
1. Pomoć za obnovu nakon potresa – Držani proračun Republike Hrvatske 50.000,00
2. Šahovski klub „Draga“, Rijeka - sufinanciranje 21. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ 6.000,00
3.

Društvo „Naša djeca“ Rijeka – potpora za financiranje aktivnosti za djecu – projekt „Škole mladih čuvara okoliša“

1.500,00
4.

Matica umirovljenika grada Rijeke – potpora za organiziranje 16. memorijalnog šahovskog turnira „Ivan Farkaš“

3.500,00
5.

Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka – otkup karata za koncert „Pjesmom za Nadu“

1.000,00

UKUPNO: 62.000,00

    

2020. godina

U vremenskom razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:

Red. br. Opis Iznos (u kn)
1. Šahovski klub „Draga”, Rijeka - sufinanciranje 20. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana” 9.000,00
2. Humanitarna akcija namijenjena nabavci specijalno prilagođenog kombi vozila (minibusa) za prijevoz osoba s invaliditetom 400,00
3. Društvo „Naša djeca” Rijeka - potpora za financiranje aktivnosti za djecu. 1.000,00
4. Matica umirovljenika Grada Rijeke - potpora za organiziranje 15. Međunarodnog šahovskog turnira „Ivan Farkaš” 3.500,00
UKUPNO: 13.900,00

    

2019. godina

U vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:  

Red. br. Opis Iznos (u kn)
1. Foto klub Rijeka  - uređenje Galerije Principij 250,00
2. Šahovski klub „Draga“, Rijeka - sufinanciranje 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ 6.500,00
3. Humanitarna akcija namijenjena Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka 400,00
4. Humanitarna akcija za Milu Rončević „Svi za Milu“ – potpora za liječenje u SAD-u 10.000,00
5. Alter Media d.o.o. Krasica – potpora za humanitarnu akciju „Homo si teć“ 1.984,00
6. Društvo naša djeca Rijeka - potpora za organiziranje „Škole Mladih čuvara okoliša“ 1.000,00
7. Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga umirovljenika Rijeka – potpora za organiziranje 14. Memorijalnog šahovskog turnir „Ivan Farkaš“ 3.500,00
8. Sufinanciranje koncertnog nastupa dočeka Nove 2020. godine 25.000,00
9. Udruga žena operiranih dojki „Nada“, Rijeka – potpora za humanitarni koncert „Pjesmom za nadu“ 500,00
10. Naklada VAL, Rijeka – sufinanciranje troškova izdavanja monografije „Godine naših valova“ 33.000,00
UKUPNO: 82.134,00

    

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x