Sponzorstva i donacije

Sponzorstvima i donacijama aktivno podržavamo akcije lokalnih zajednica.

2020. godine

U vremenskom razdoblju od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:

Red. br. Opis Iznos (u kn)
1. Šahovski klub „Draga“, Rijeka - sufinanciranje 20. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ 9.000,00
2. Humanitarna akcija namijenjena nabavci specijalno prilagođenog kombi vozila (minibusa) za prijevoz osoba s invaliditetom 400,00
UKUPNO: 9.400,00

    

2019. godine

U vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:  

Red. br. Opis Iznos (u kn)
1. Foto klub Rijeka  - uređenje Galerije Principij 250,00
2. Šahovski klub „Draga“, Rijeka - sufinanciranje 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ 6.500,00
3. Humanitarna akcija namijenjena Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka 400,00
4. Humanitarna akcija za Milu Rončević „Svi za Milu“ – potpora za liječenje u SAD-u 10.000,00
5. Alter Media d.o.o. Krasica – potpora za humanitarnu akciju „Homo si teć“ 1.984,00
6. Društvo naša djeca Rijeka - potpora za organiziranje „Škole Mladih čuvara okoliša“ 1.000,00
7. Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga umirovljenika Rijeka – potpora za organiziranje 14. Memorijalnog šahovskog turnir „Ivan Farkaš“ 3.500,00
8. Sufinanciranje koncertnog nastupa dočeka Nove 2020. godine 25.000,00
9. Udruga žena operiranih dojki „Nada“, Rijeka – potpora za humanitarni koncert „Pjesmom za nadu“ 500,00
10. Naklada VAL, Rijeka – sufinanciranje troškova izdavanja monografije „Godine naših valova“ 33.000,00
UKUPNO: 82.134,00

    

Besplatni telefon
0800 248 247
x