Sufinanciranje sanacije grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat da je Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada objavio je Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2024. godini.

Rok podnošenja prijava je 27. rujan 2023. godine.

Informacije o podnošenju prijave, uvjetima, obrazac prijave i dr. dostupni na web stranici Grada Rijeka - www.rijeka.hr

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x