Tjedan upoznavanja groblja Europe 2020


Ove godine KD KOZALA d.o.o. Rijeka obilježilo je Tjedan upoznavanja groblja Europe postavom izložbe – retrospektive na u samom centu Rijeke – „riječkoj žili kucavici“ – na  Korzu.

Retrospektivu je prigodnim riječima otvorio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, a direktorica KD KOZALA d.o.o. Nives Torbarina i gđa. Daina Glavočić, povjesničarka umjetnosti podsjetile su na važnost vrednovanja baštine i umjetničkih djela koje imamo na riječkim grobljima.

Prilika je to da sugrađane i posjetitelje podsjetimo na dosadašnje izložbe i edukativne šetnje koje su se odvijale proteklih godina na riječkim grobljima i kojima smo ih nastojali upoznati  s bogatom kulturnom i umjetničkom baštinom na grobljima – muzejima na otvorenom.

Putem aplikacije AR-tour na web stranici KD KOZALA d.o.o. u rubrici Park uspomena posjetiteljima je omogućen i samostalni obilazak groblja Kozala, Trsat i CGG Drenova, s podacima o pojedinim značajnim mauzolejima, kapelama i grobnicama. Stranica Parka uspomena dostupna je  na engleskom i talijanskom jeziku.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x