Izvođenje radova na sanaciji potpornih zidova napolju B na groblju Draga

Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji potpornih zidova napolju B na groblju Draga
Datum objave: 03. srpanj 2023. godine
Rok za dostavu ponude: 11. srpanj 2023. godine do 12:00 sati.
Broj objave: 2023/0BP-02536

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x