Izvođenje radova na sanaciji vodovodnog kanala i opločenja na polju E na groblju Kozala

Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji vodovodnog kanala i opločenja na polju E na groblju Kozala
Datum objave: 24. svibnja 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 1. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Broj objave: 2022/ 0BP-01618

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x