Izvođenje radova na sanaciji vodovodnog kanala i opločenja na polju O na groblju Kozala

Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji vodovodnog kanala i opločenja na polju O na groblju Kozala
Datum objave: 17. studeni 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 24. studenog 2022. godine do 12:00 sati.

Broj objave: 2022/ 0BP-03580

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x