Sanacija betonskih i kulir staza te površina na poljima G-2-3-4-5-6-7-8 na C.G.G. Drenova


Predmet nabave: Sanacija betonskih i kulir staza te površina na poljima G-2-3-4-5-6-7-8 na C.G.G. Drenova
Datum objave: 20. rujna 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 24. rujna 2021. godine do 13:00 sati.

Broj objave: 2021/ 0BP-01995

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x