Sanacija ogradnog zida iza polja B na groblju Kozala

Predmet nabave: Sanacija ogradnog zida iza polja B na groblju Kozala
Datum objave: 7. listopada 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 13. listopada 2021. godine do 12:00 sati.

Broj objave: 2021/0BP-02161

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x