Sanacija sanitarnog čvora groblja Trsat

Predmet nabave: Sanacija sanitarnog čvora groblja Trsat
Datum objave: 20. srpnja 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 28. srpnja 2021. godine do 12:30 sati.
Broj objave: 2021/ 0BP-01545

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x