Izvođenje radova na uređenju groblja kućnih ljubimaca

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 19. svibnja 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 21. svibnja 2021. godine do 12:00 sati


Dokumentacija o nabavi
Troškovnik

Odluka o odabiruBesplatni telefon
0800 248 247
x
x
x